Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Orhan Ahýskal

Solist Tanıtımı

Orhan Ahýskal

Barok ve barok öncesi eserlerin otantik icra çalýþmalarýndan çaðdaþ müziðin "avant-garde" eserlerine kadar çok geniþ bir daðarcýða sahip olan Ahýskal, kuþaðýnýn en önemli kemancýlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Çarpýcý icralarýyla tanýnan Ahýskal, konserlerinde yaptýðý eðitici konuþmalar ile de baþarýlý oldu ve olumlu yorumlar aldý.

Ahýskal, bugüne kadar seçkin oda müziði topluluklarý ve orkestralarla Litvanya, Rusya, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Kýbrýs, Þili, Ýspanya, Britanya ve ABD'de verdiði konserlerin yanýsýra üç kýtada 70'in üzerinde resital verdi.

Solist olarak Ýngiltere, ABD ve Türkiye'de senfoni ve oda orkestralarýyla da birçok konser veren Ahýskal kendisine ithafen yazýlmýþ iki ayrý çaðdaþ keman konçertosunun da Connecticut Virtuosi Oda Orkestrasý ve New Dimensions Topluluðu ile dünyada ilk seslendiriliþlerini gerçekleþtirdi. Birçok opera ve senfoni orkestrasýnýn baþkemancýlýðýný yapan Ahýskal, radyo ve TV'lerde 30'dan fazla programa da konuk edildi.

Çeþitli uluslararasý yarýþmalardan ödüller kazanan Ahýskal, Ankara Devlet Konservatuvarý ve Manchester (Ýngiltere) Kuzey Kraliyet Müzik Koleji'ndeki eðitimini takiben ABD'nin Connecticut Eyaleti'ndeki Hartt Okulu'nda keman ve oda müziði çalýþmalarýný dünyaca ünlü Emerson Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü'nün üyeleriyle sürdürdü ve Müzik Sanatlarý Doktoru derecesini aldý.

Müzik çalýþmalarýnýn dýþýnda dünya ve Türkiye tarihi üzerine araþtýrmalar da yapan Doç. Dr. Orhan Ahýskal, Türkiye'nin uluslararasý düzeyde, özellikle sanat alanýnda en üst seviyede tanýtýmý için çabalarý arasýnda çesitli konferanslar ve açýklamalý yansý gösterileri de yapmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Orhan Ahýskal", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/209/Orhan_Ahýskal.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com