Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Felix Mendelssohn, Keman Konçertosu Op. 64 Mi Minor

Eser Açıklaması

Ýlk yorumu 1845, Leipzig. Çaðýnýn ünlü kemancýsý Ferdinand David bestecinin çocukluk arkadaþýdýr. Ýkisi de Hamburg'da doðmuþlar, ikisi de “harika çocuk” olarak tanýnmýþtýr. Leipzig müzik yaþamýna beraber katýlmýþlardýr. 1835 yýlýnda kentin Gewandhaus Orkestrasý'na yönetici olan Felix Mendelssohn arkadaþýný ayný topluluða “Konzertmeister” yapmýþ, ünlü keman konçertosunu onun için yazmýþtýr.

O çaðdan günümüze dek dinleyenlere yaþama neþesi sunan, “keman” özelliklerini belirtmek açýsýndan bol fýrsat saðlamasý nedeniyle yorumlayanlara zevk veren yapýt birbirine baðlý üç bölümden kuruludur.


Bölümler

I. Allegro molto appasionato
II. Andante
III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace


Solo çalgý birinci bölüme (Allegro molto appasionato) ikinci mezürden baþlayarak gerçekten zarif, soylu bir ana “tema” ile katýlýr. Obua ve kemanlarýn verdiði yan fikirler bestecinin “Sözsüz þarkýlar” ýný hatýrlatan romantik karakterli ikinci “tema” ya ulaþýr. Bölümün doruðu olan ve müzik tarihinde ilk kez orjinal partisyonda yer alan “kadans” baþlar. Orkestra hýzlanan bir tempoyla “coda” yý tamamlar.

Ýkinci bölüm (Andante) fagottan yansýyan bir cümleyle baðlanýr. Bölüm üç parçadan oluþan bir “Lied” dir. Ýnce süslemeler ve “romans” karakterinde yapýsýyla seçkinleþir.

Solo çalgýnýn yaylýlarýn eþliðindeki 14 ölçülük “açýþ”ýný bakýr nefesli çalgýlarýn “fanfar” benzeri tümcesi ve pýrýltýlý, coþkun bir üçüncü bölüm (Allegretto non troppo – Allegro molto vivace) izler.

“Bir Yaz Gecesi Rüyasý” nýn perileri, türlü kývraklýk ve cilveleriyle yapýta katýlmýþ, coþkun neþelerini dinleyicilere yansýtmaya koyulmuþtur sanki.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFelix Mendelssohn'un Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Felix Mendelssohn, Keman Konçertosu Op. 64 Mi Minor", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/193/Felix_Mendelssohn_Keman_Konçertosu_Op_64_Mi.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com