Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Þefika Kutluer

Solist Tanıtımı

Þefika Kutluer

Þefika Kutluer 1979 yýlýnda üstün baþarý ile Ankara Devlet Konservatuarýndan mezun oldu. Ayný yýl Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn üyesi oldu. A. D. Konservatuarýnda flüt öðretmenliði yaptý. Kariyer çalýþmalarýna Viyana'da ve Roma'da S. Cecilia Akademisinde devam etti. Viyana'da Uluslararasý Flüt yarýþmasýnda 3. olan sanatçý ertesi yýl ayný yarýþmada dünya birincisi oldu.

1995'de Cumhurbaþkanlýðý Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü alan sanatçýya 1998 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvaný verildi.

“Hungarian Foundation for Performing Arts” tarafýndan verilen 2000 Inter-Lyra ödülünü aldý.

Sony Classical tarafýndan çýkarýlan Carmen Fantasy adlý albümü “ALTIN CD ÖDÜLÜ”ne layýk görüldü.

Ayrýca Gallo International firmasýndan “GALLO ALTIN CD KOLEKSÝYONU” ödülü aldý.

ABD, Ýngiltere, Ýsviçre, Ýtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Ýsveç, Ýspanya, Slovakya, Ýsrail, Singapur, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya, Estonya, KKTC, Makedonya, Hýrvatistan, Tunus, Karadað, Azerbaycan, Çin ve Japonya'da çeþitli konser turnelerine çýktý; uluslararasý müzik festivallerine katýldý. Radyo ve televizyon programlarý yaptý ve çok baþarýlý eleþtiriler aldý.

Ýspanya sarayýnda Kral ve Kraliçenin huzurunda ve Japonya'da Prens Mikasa'nýn himayesinde konserler verdi. “Sihirli Flüt” olarak tanýnan Kutluer birçok uluslar arasý Televizyon ve Radyo programýnda çaldý.

Zubin Mehta, Sir Charles Mackerras, Ýngiliz Royal Filarmoni Orkestrasý, Berlin Filarmoni , Ýskoç oda Orkestrasý, Northern Sinfonia, Tokyo Senfoni Orkestrasý, Litvanya Filarmoni, European Union Oda Orkestrasý, Slovak Filarmoni Orkestrasý, gibi ünlü þef ve orkestralarla konserler verdi, kompakt diskler yaptý.

Dünyada saðladýðý popülaritesi ile müzik organizasyonlarý ve festivallerin aranýlan sanatçýsý haline gelen Þefika Kutluer'in CD'leri Pan Classical, Gallo International, Naxos ve Sony Classical firmalarý tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Sanatçýnýn kompakt diskleri dünya çapýnda aranan CD'ler arasýndadýr ve çok parlak eleþtiriler almaktadýr.

Þefika Kutluer T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'na baðlý solist sanatçýdýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Þefika Kutluer", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/187/Þefika_Kutluer.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com