Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Max Bruch, Klarinet ve Viyola için Konçerto Op. 88

Eser Aklamas

Max Bruch'un Op. 88 Klarinet, Viyola ve Orkestra için Re minör Konçertosu oðlu Max Felix Bruch için 1911'de bestelenmiþtir. Ýlk seslendiriliþi 1912'de viyolada Willy Hess ve klarinette Max Felix Bruch tarafýndan yapýlmýþtýr.

Bu eser bazen keman ve viyola için bir konçerto olarak da düzenlenerek çalýnýr. Eserin piyano düzenlemesi ve orkestra için partisyonlarýnýn yeni bir baskýsý mevcuttur.

Türkiye'de ilk seslendiriliþi ise 1 Nisan 1988 yýlýnda yapýlmýþtýr. Bu seslendirmede þef Karsten Andersen yönetiminde, solistler Semra Griffiths (Viyola) ile Aykut Doðansoy (Klarinet), Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde çalmýþlardýr.

Bu Klarinet ve Viyola için konçerto üç bölümden oluþur. Ve olaðan bir seslendiriliþi yaklaþýk 20 dakika sürer.

Bölümler

I. Andante con moto
II. Allegro moderato
II. Allegro molto

1838-1920 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan besteci Max Bruch üç opera, üç senfoni, yirmiden fazla solo çalgý için eser, üçlü, dörtlü gibi oda müziði eserleri ve koro parçalarý olmak üzere daha birçok deðiþik türde eser yazmýþtýr.

Fakat ülkemizde besteci, yalnýz Sol Minör 1. Keman Konçertosu ile tanýnýr. Orijinal þekli iki klarinet için olan konçertoyu Bruch 1861 yýlýnda yazmýþ olup, klarinete en yakýn renkte olan yaylý çalgýlardan viyola ile seslendirilmektedir.

Ayhan Erman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Max Bruch, Klarinet ve Viyola için Konçerto Op. 88", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/18/Max_Bruch_Klarinet_ve_Viyola_için_Konçerto_Op.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com