Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Mehmet Sönmez

Solist Tanıtımı

Mehmet Sönmez

2000 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Kontrbas bölümünden pekiyi derece alarak birincilikle mezun olan sanatçý, ilk müzik öðrenimine 4 yaþýnda babasý Ünal SÖNMEZ gözetiminde Kanun ile baþlamýþtýr. Orkestra eþliðinde ilk solo konserini verdiði 1995 yýlýndan ben bir çok baþarýya imza atan Sönmez, Fransa'da bulunan "Akdeniz Gençlik Orkestrasý"'na davet edilerek bu orkestranýn Kontrbas Grup Þefliðini üstlendi. Bu arada Prof. Jean Marc ROLLEZ ile ustalýk çalýþmalarý da yaptý.

Üyesi olduðu "Anadolu Kontrbas Dörtlüsü" ile birlikte davet edildiði "Neerpelt 47. Avrupa Müzik Festivali" (Belçika) kapsamýndaki oda müziði yarýþmasýnda takdire deðer bir baþarý göstererek, 103 grup arasýndan aldýðý birincilik ödülünün yaný sýra "Summa Cum Laude" madalyasýnýn da sahibi olmasý ona kariyerine iyi bir baþlangýç yapmasýný saðladý.

Birçok TV ve radyo programýnda konserler de veren sanatçý 2000 yýlýnda tekrar davet edildiði Belçika'da Kraliyet Filarmoni Orkestrasý ve Flaman Operasýnda ünlü þeflerle çalýþtý. Bu arada "Belçika Beethoven Akademisi"'nde orkestracýlýk üzerine çalýþmalar da yapan sanatçý halen etkin bir þekilde orkestra, solo, oda müziði ve resital çalýþmalarý yapmaktadýr. Piyano, Yaylý Sazlar Orkestrasý için çeþitli besteleri. Kontrbas Dörtlüleri için de birçok düzenlemesi de bulunan Sönmez, 2005 yýlýndan beri Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý üyesidir.
İlginizi çekecek, öneririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Mehmet Sönmez", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/16/Mehmet_Sönmez.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com