Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Onur Þenler

Solist Tanıtımı

Onur Þenler

1984'te Ankara'da doðdu. 7 yaþýnda Kemal Eroðlu ile piyano çalýþmaya baþladý. 9 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Yaylý çalgýlar Viyolonsel ana sanat dalýnda yarý zamanlý olarak okumaya baþladý. Çalýþmalarýna Çaðlayan Ünal ile baþlayýp 2000 yýlýndan itibaren Prof. Doðan Cangal ile sürdürdü.

Ýlk resitalini 16 yaþýnda verdi. Daha sonra Hacettepe Oda Orkestrasý'na katýlarak yurtiçi ve yurtdýþý turnelerinde görev aldý. 2002 yýlýnda genç Türk bestecileri Yiðit Kolat ve Yavuz Korkmaz'ýn eserlerinin ilk seslendiriþini gerçekleþtirdi. Bu arada kurduðu Hacettepe Cello Kuvartet ile Þehir içi ve dýþýnda baþarýlý konserler yaptý.

2004 Yýlýnda Ayvalýk Müzik Akademisine katýlarak Almanya Dresden'den Çello solisti Prof. Peter Bruns ile çalýþma imkaný buldu ve Akademi kapanýþ konserinde yer aldý. 2005 yýlýnda düzenlenen Mediterrian Youth Orchestra seçmelerine katýlarak Akdeniz Müzik Festivaline katýlmaya hak kazandý.

Mezuniyet senesinde Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açtýðý sýnavý kazandý ve orada stajýný tamamladýktan sonra Viyolonsel Sanatçýsý olarak kadrodaki görevine baþladý. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý ve Bursa Devet Senfoni Orkestrasý ile A. Dvorak Si minör Viyolonsel konçertosunu solist olarak seslendirdi.

Sanatçý 2006 yýlýndan itibaren CSO'da Viyolonsel Sanatçýsý adý altýnda görevine devam etmekte olup, solo ve oda müziði konserlerine devam etmektedir.

Çellist Onur Þenler, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn yetenekli ve baþarýlý dört genç viyolonselcisinin kurduðu CSO Cello QUARTET'in (CSO Viyolonsel Dörtlüsü) üyelerindendir. Onur Þenler, Ýbrahim Aydoðdu, Köklü Yiðit Tan ve Yaz Irmak'tan oluþan grup, kendi düzenlemelerinden de oluþan klasikten tangoya, jazz'dan film müziklerine ve tanýnmýþ türk ezgilerine kadar uzanan geniþ repertuvar ile performanslarýný sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Onur Þenler", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/150/Onur_Þenler.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com