Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Selin Gürol

Solist Tanıtımı

Selin Gürol

1990 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 2001 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Ahmet Kara'nýn sýnýfýnda klarinet eðitimine baþladý. 2004 yýlýndan itibaren konservatuvarýn düzenlemiþ olduðu birçok solo konserlere ve oda müziði çalýþmalarýna katýldý.

10-11 Mart 2006 tarihinde Yusuf Güler Aksöz yönetimindeki Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde "Genç Yetenekler" konserinde Atatürk Kültür Merkezi'nde solist olarak konser verdi.

2006 yýlýnýn Ocak ayýnda Doðuþ Grubu tarafýndan kurulan Rengim Gökmen'in yönetimindeki Doðuþ Çocuk Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazanarak Türkiye'nin birçok þehrinde ve 3. ve 4. D-Marin Uluslararasý Müzik Festivali'nde, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'yla birleþerek verdiði konserde yer almýþ olup, 2007 senesinin Eylül ayýnda mezun oldu.

4 Aralýk 2006 tarihinde "4. Akdeniz Çaðdaþ Müzik Günleri"nde Borusan Filarmoni Orkestrasý sanatçýlarýndan oluþan toplulukta yer alarak konser verdi.

2007 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'nin sýnavýný burslu olarak kazanarak lise bölümündeki eðitimine Selen Akçora'nýn sýnýfýnda devam etmeye hak kazandý. Bilkent Konser Salonu ve Ahmet Adnan Saygun Eðitim ve Araþtýrma Merkezi'nde, Bilkent Üniversitesi'nin düzenlemiþ olduðu konserlerde ve resitallerde ve klarinet sanatçýsý Vladimir Zverev'le oda müziði çalýþmalarýnda ve konserlerinde yer aldý.

2007 yýlýndan itibaren Iþýn Metin ve Orhun Orhon yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nýn üyesi olarak konserlerde yer almaktadýr. Ayrýca her yýl Ýstanbul'da düzenlenen "Sesin Yolculuðu" adlý çaðdaþ müzik festivalinde iki kez yer almýþtýr.

24-30 Temmuz 2008 tarihinde Vladimir Ashkenazy yönetimindeki Türk-Yunan Gençlik Orkestrasý'nýn üyesi olarak Türkiye'de Ýstanbul ve Ankara, Yunanistan'da Atina ve Patras'da konserlerde yer aldý.

Her yýl Belçika'nýn Brüksel þehrinde düzenlenen ve bu yýl 11.si gerçekleþtirilecek olan "Musica Mundi Festival"ine katýlým için gerçekleþen sýnavý kazanýp burslu olarak Walter Boeykens ile oda müziði ve solo masterclass için hak kazanmýþtýr.

Sanatçý halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi, Müzik Hazýrlýk Lisesi'nin Lise-4 sýnýfýnda Selen Akçora'yla klarinet eðitimine devam etmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Selin Gürol", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/120/Selin_Gürol.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com