Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç, Piano Konçertosu no. 1 C Minor Op. 35

Review of the Work

Piyano, Trompet ve Yaylý Orkestra için Do minor Konçerto Op. 35, Dimitri Þostakoviç tarafýndan 1933 yýlýnda tamamlandý ve ayný yýl piyanoda besteci ile Leningread Filarmoni Orkestrasý tarafýndan ilk seslendirilmesi yapýldý.

Baþlýðýn aksine, trompet ile piyanonun eþit önemde yer aldýðý bir çifte konçerto deðil gerçek bir piyano konçertosudur. Piyano kýsýmlarýnýn espiri ve nükteli geçiþlerini güçlendirmek amacýyla, trompet kýsýmlarý sýklýkla alaycý nidalar biçimini alýr.


Bölümler

Konçerto yoruma baðlý olarak üç veya dört bölümden oluþur:

I. Allegretto
II. Lento
III. Moderato
IV. Allegro con brio

Moderato ayrý bir bölüm olarak çalýnmak yerine, kimi zaman Allegro con brio'ya bir geçiþ parçasý olarak görülür. Yine de, ikisinin duygudurumlarý çok ayrý olduðundan genelikle dört bölümün üçüncüsü kabul edilmektedir.

Kimi kayýtlar, sonuncusunu Moderato – Allegro con brio diye belirterek, yalnýzca üç bölüme yer verir.


- Wikipedia'dan çevrilmiþtir.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Dimitri Þostakoviç


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Dimitri Þostakoviç, Piyano Konçertosu no. 1 Do Minor Op. 35", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/49/Dimitri_Þostakoviç_Piyano_Konçertosu_no_1_Do.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com