Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Menevþe Civelek

Soloist Introduction

Menevþe Civelek

1968 doðumlu Menevþe (Güngördü) Civelek 1985 yýlýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Banki Sardor ile keman çalýþmalarýna baþladý. 1990 yýlýndan itibaren Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olan sanatçý, sýnýf atlayarak 1994 yýlýnda Yaylý Sazlar Bölümü birincisi olarak mezun olmuþtur.

1995 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ giriþ sýnavýný birincilikle kazandý

1996 yýlýnda Stiftung Schleswig Holstein Festival Orkestrasý'ný kazanarak Almanya'ya gitti. Kurt Sandarlig, Kurt Mazur ile konserler verdi. Münih Filarmoni Orkestrasý Konzertmeister'ý Andreas Rainer ile oda müziði çalýþtý ve çeþitli konserler verdi. 1995-1997 yýllarý arasýnda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Server Ganiev'in sýnýfýnda yüksek lisans programýný tamamladý.

H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarý Senfoni Orkestrasý, Çukurova Adana Devlet Senfoni Orkestrasý, Anadolu Üniversitesi Eskiþehir Senfoni Orkestrasý, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý ve Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde solist olarak baþarýlý konserler vermiþtir.

Resital ve oda müziði konserlerine devam eden sanatçý halen Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nda birinci derece keman üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Menevþe Civelek", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/42/Menevþe_Civelek.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com