Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad E minör Op. 20

Review of the Work

Ýlk olarak, 3 Mart 1905 Londra'da bestecisi Edward Elgar yönetiminde Bechstein Hall'de seslendirilmiþtir.

Mart 1892'de yazýlan bu Serenad, Elgar'ýn ilk eserleri içinde, ifade zenginliði ile dikkati çeker.

Bundan dört yýl önce bestecinin esenleri arasýna katýlan yaylý çalgýlar için Üç Parça (Þarký, Aðýt ve Final 1888) Serenad'a bir hazýrlýk niteliðindedir.

Üç Parça için "eserlerim arasýnda ilk kez onlarý sevmiþtim" diyen Elgar, Serenad için de ayný duygularý tekrarlar.


Bölümler

I. Allegro piacevole
II. Larghetto
III. Allegretto


Serenad, güzel týnlayan her ölçüsü ile bestecinin yaylý çalgýlarý ne kadar iyi tanýdýðýný kanýtlamaktadýr. Lirik ezgileri ile Elgar'ýn kiþiliði ve üslubunu yansýtan minyatür bir özettir.
I suggest, you'll like this:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Edward Elgar


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad Mi minör Op. 20", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/306/Edward_Elgar_Yaylý_Çalgýlar_Ýçin_Serenad.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com