Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Pervin Çakar

Soloist Introduction

Pervin Çakar

Koloratür soprano Pervin Çakar 1981 yýlýnda doðdu. Ýlk müzik eðitimine 1995 yýlýnda Diyarbakýr Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Þan Ana Sanat Dalý'nda mezun oldu.

2003'de Ankara Gazi Üniversitesinde Oylun Erdayý eþliðinde okudu, Ancona'da Accademia D'arte lirica'da, Perugia'da Accademia Musicale Umbria'da William Matteuzzi, Carmen Gonzalez, Sergio Bertocchi ve F. Morlacchi Konservatuarý'nda Michela Sburlati ile eðitimine devam etti.

Luciana Serra, Lella Cuberli, Veriano Lucchetti, Mietta Sighele'nin masterclass sýnýflarýna katýldý.

Sahneye ilk kez Eskiþehir Uluslararasý Müzik Festivali'nde Carl Orff'un Carmina Burana eserinde çýkan Çakar, Nerea rolünde Handel'in Deidamia eserinde Ankara Devlet Opera Sahnesi'nde rol aldý.

2006 yýlýnda Ýtalyan Hükumeti'nin vermiþ olduðu burstan yararlanarak Ýtalya’da opera eðitimini sürdürme fýrsatýný elde etmiþ oldu. Dünyaca ünlü soprano Luciana Serra'nýn masterclass programýna katýldý. 2008'de Ýtalya'da preguia "F.Morlacchi" Devlet Konservatuvarý'ndan pekiyi derecede diploma aldý.

Ýtalya'daki ilk performansýný 2006'da Werther'de Sophie rolünde, Milano Teatro Rosetum sahnesinde gerçekleþtirdi. Perugia ve Citta di Castello'da Der Schauspieldirektor'de Madame Herz rolünde ve 2007'de Lecce, Teatro Politeama Greco için Der Rosenkavalier'de Marianne/Duenna rollerinde sahne aldý.

Birçok ödül kazandý ve 2008-2009 arasýnda 60. As.Li.Co. finalisti oldu. Hansel und Gretel'de Gretel rolünü, Teatro Sociale Como, Teatro Grande Brescia, Teatro Fraschini Pavia, Teatro degli Arcimboldi Milano, Teatro Ariosto Reggio Emilia, Teatro Comunale Bologna ve Teatro Giuseppe Verdi'de sahnelemiþtir.

2010 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen Uluslararasý 6. Leyla Gencer Opera Yarýþmasý'nda 3.lük, Arnavutluk'un baþkenti Tiran'da 11. Uluslararasý Marie Kraja Festival Opera Yarýþmasý'nda 2.lik, Ýtalya'da Milano'da 4. Magda Olivero Opera Yarýþmasý'nda ise 2.lik ödülü aldý.

2009 yýlýnda, Teatro La Fenice sahnesinde Maria Stuarda'da Anna Kennedy rolünü sahnelemiþtir. Musica Riva Festivali'nde Rigoletto'da Gilda rolü ve 2009 Wexford Festivali La Cambialedi Matrimonio'da Fanny rolü ile uluslararasý ilgi toplamýþtýr.

2010 yýlýnda Teatro alla Scala'da, Alban Berg'in Lulu eserinde Eine Ünfzehnjahrige rolü ile yine Daniele Gatti yönetiminde Theater an der Wien sahnesinde yer aldý. Teatro Giuseppe Verdi Trieste'ye, Riccione'de Giorgio Leardini yönetimindeki Orchestra Sinfonica dell'Emiglia Romagna Toscanini'ye davet edilmiþtir.

Konser repertuvarýnda Avrupa'da sahnelediði soprano sololar ile Carmina Burana ve 58. Wexford Festivali'nde beðeni toplayan resital programý bulunmaktadýr. 36. Della Valle D'Itria di Martina Franca Festivali'nde Alessandro Scarlatti'nin Messa di Santa Cecilia eserinde soprano solo olarak sahneye çýktý.

Soprano Pervin Çakar, 2011 yýlýnda jüri baþkanlýðýný Tereza Berganza'nýn yaptýðý 28. Maria Caniglia Opera Yarýþmasý'nda 1. oldu. Sanatçý ayrýca Lotte Lehmann adýna verilen özel ödülü de kazanmýþtýr.
I suggest, you'll like this:
Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Pervin Çakar", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/295/Pervin_Çakar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com