Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Emirhan Tuða

Soloist Introduction

Emirhan Tuða

1970 Ankara doðumlu klarinetist Emirhan Tuða 1984'de girdiði H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarý’nda müzik çalýþmalarýna Ekrem Öztan’ýn klarinet sýnýfýnda baþladý, 1993 yýlýnda Lisans bölümünden mezun oldu.

Ýstanbul Filarmoni Derneði’nden yurtdýþý bursu aldý. Yüksek Lisans eðitimi için Hollanda’nýn Amsterdam Sweelinck Konservatuvarý'nda Emiel Kleymeer ve Piet Honingh ile yaptý. Bas Pollard, Willem Brons’dan oda müziði dersleri aldý. Macaristan, Ýngiltere ve Avusturya’da festivallere katýldý. Radio Filharmonie ve Promonade Orkestralarýnda klarinetist olarak çalýþtý. Günümüz bestecileri J. Raas, M. Doðuduyal, M. van Tilzer'le proje ve konserler yaptý.

Hollanda’da Ned3 ve Concertzender radyo ve televizyon programlarýnda kayýtlar gerçekleþtirdi. Türk Kanto ve Tango müziklerinin uyarlamalarýný (Variete Oriental-Kalan Müzik) yaptý.

Hollanda ve Finlandiya'da klarinet ve ensemble teknikleri üzerine seminer ve masterclass'lar verdi.

Bartok, Milhaud, Piazzola ve Golijov gibi bestecilerin, kendi folklorik temalarýndan esinlenerek yazdýklarý bestelerinden etkilendi. Bazý bestecilerin eserlerini ve Türk-Balkan enstrümantal müziði uyarlamalarýný klarinet ve piyano için düzenledi.

Holland Symfonia üyelerinden Wings Ensemble ve Meriam de Korte Ensemble ile Hollanda, Belçika ve Almanya'da konserler vermekte. Chagall Yaylý Sazlar Dörtlüsü'yle 2008'de Osvaldo Golijov’un "The Dreams and Prayers of Isaac the Blind" eserini programýna alarak konserler yaptý.

Piyanist Yuka Tada ile Hollanda, Türkiye ve Japonya'da solo resitaller verdi. Bu resital programýndan oluþan Cd kayýtý "Moonlight-Ayýþýðý" AK Müzik'ten piyasaya çýktý. Albüm tanýtým konserleri Ankara Müzik Festivali, Eskiþehir, Ýstanbul, Hollanda'da Amsterdam ve Japonya’da Hiroshima, Kyoto ve Nagano'da yapýldý.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Emirhan Tuða", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/269/Emirhan_Tuða.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com