Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Bekir Küçükay

Soloist Introduction

Klasik gitar virtüözü Bekir Küçükay 1958 yýlýnda Ankara'da doðdu. G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünden mezun oldu. 1983 yýlýnda Ulusal Gitar Müziði Beste Yarýþmasýnda, "Monolog" adlý parçasýyla mansiyon aldý.

Solo konserlerinin yaný sýra, Baþkent Oda Orkestrasý, Türkiye Filarmoni Derneði Hafif Müzik Orkestrasý, K.K.T.C. Senfoni Orkestrasý ve ülkemizdeki tüm senfoni orkestralarýnýn konserlerine, solist olarak katýldý. Çeþitli radyo ve televizyon programlarý yaptý.

1987 yýlýnda, bütün dünyada 100. doðum yýl dönümü kutlanan, ünlü Brezilyalý besteci H. Villa-Lobos'un (1887-1959) anýsýna, O'nun eserlerinden oluþan bir kaset yaptý ve resitaller verdi. Bu nedenle, Brezilya Hükumeti tarafýndan, bir madalya ile ödüllendirildi.

Ý.Ü. Devlet Konservatuvarý'nda Yüksek Lisans, G.Ü.G.E.F. Müzik Eðitimi Bölümünde, sanatta yeterlik çalýþmalarýný tamamladý. "Gitar Eðitiminde Bir Yöntem Araþtýrmasý" baþlýklý tez çalýþmasýný, 1992 yýlýnda alternatif bir metot olarak yayýnladý.

1995 yýlýnda, Ankara Devlet Operasý solist sanatçýlarýndan, tenor Ömer Yýlmaz ile "Sevda Türküleri" adlý bir albüm yaptý. Ayný sanatçýyla, Almanya ve Singapur'da konserler verdi.

1996'da "Küçükay plays Küçükay" isimli albümünü tamamladý. Gitar için beste ve düzenleme çalýþmalarý da bulunan Bekir Küçükay, halen Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda öðretim görevlisidir.
I suggest, you'll like this:
Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Bekir Küçükay", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/255/Bekir_Küçükay.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com