Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Klasik Müziðin Popülerleri

Artýk Klasik Notlarý web sitesi doðrudan Twitter'a baðlý...

Klasik müzikte öne çýkan ve http://www.klasiknotlari.com/ sitesinde bulunan eserler ve kiþiler, bundan böyle otomatik olarak Twitter duyurularýnda, http://twitter.com/klasiknotlari adresinde belirecek.

Bu özellik sayesinde hangi eser ve solistlerin gündemde olduðunu takip etmek mümkün olabiliyor.

Popülerlik ve gündemde olma verisi, sistemi kandýrmak mümkün olamasýn diye dolaylý olarak, Klasik Notlarý Sitesinin dýþýndan elde ediliyor. Sitedeki týklamalarýn popülerlik ve Twitter duyurularý üzerinde hiçbir etkisi bulunmadýðýndan duyurular adil ve doðal bir biçimde yapýlýyor.

Klasik müzikte hangi eser ve solistleri dinlendiðini görmek için tek yapmanýz gereken þu Twitter hesabýný takip etmek: http://twitter.com/klasiknotlari

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Klasik Müziðin Popülerleri", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/252/Klasik_Müziðin_Popülerleri.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com