Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ayþegül Kirmanoðlu

Soloist Introduction

Ayþegül Kirmanoðlu

Klarinet virtüözü Ayþegül Kirmanoðlu Ýstanbul'da doðdu. 1974'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girdi. Ýlk çalýþmalarýna Tülay Orser ile baþladý ve Ahmet Ermakastar ile devam etti.

1983'te Ýngiliz Kültür Heyeti'nin verdiði bursla "Aberdeen Müzik Festivali"'ne katýldý. 1985 yýlýnda ise Fransýz hükumetinden aldýðý bursa Nantes Konservatuvarý'na girdi. Burada Mehmet Ermakastar, Alain Boeglin ve Guy Deplus ile çalýþtý. Ayný yýl Paris'de Leopold Bellan yarýþmasýnda birincilik ödülü aldý.

2001 yýlýnda Fransa'nýn Nimes þehrinde "Akdeniz'li Klarnetçiler Derneði" tarafýndan düzenlenen seminere davet edildi. Yurt içi ve yurt dýþýnda bir çok oda müziði, resital ve solo konserler veren Kirmanoðlu, halen Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý klarinet grup þefi ve Saim Akçýl'ýn kurduðu Tefken Filarmoni Orkestrasý'nýn solo klarnetçisidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Ayþegül Kirmanoðlu", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/203/Ayþegül_Kirmanoðlu.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com